4x5 Polaroids

p206,  4x5 Polaroid, David Haxton 1981

Go to Thumbnails