4x5 Polaroids

p244, 4x5 Polaroid, David Haxton 1981

Go to Thumbnalis

CV

Contact