4x5 Polaroids

p340,  4x5 Polaroid, David Haxton 1980

Go to Thumbnalis

CV

Contact