p363, 4x5 Polaroid, David Haxton 1984

Go to Thumbnails